Işık Üniversitesi Başarı Performansını En Çok Yükselten İlk On Üniversite Arasında

, ,
Tanıtım ve iletişim çalışmalarında Doret İletişim’i tercih eden Işık Üniversitesi, Parlakbirgelecek.com tarafından hazırlanan “2016 Tercih Dönemi Üniversite Yerleşme Analizi”ne göre 2016 yılında başarı performansı…