Siber Güvenlik

Işık Üniversitesi’nden Profesör Dr. Erdal Çayırcı’dan Öneriler:

Siber güvenlik nasıl sağlanır? Ulusal bir politikanın bulunması, uluslararası hukuk ile uyumlu ve bağlantıları olan, adli ve hukuki altyapının tamamlanması, her düzeyde ve mümkün olduğu kadar milli siber güvenlik teknolojilerine sahip olunması ve en önemlisi, her birey ile her ölçekteki firma ve kurumun, siber güvenlik konusunda tam farkındalığa sahip olunması, konuyu ciddiye alması gerekiyor.

haberturk_2016_09_25