CEO’LAR, STRATEJİK İLETİŞİMİN GÜCÜNÜ KEŞFETTİ!

,

Günümüzde iş dünyasının dinamik yapısında, başarılı CEO’ların sadece operasyonel yönetimle yetinmediğini, aynı zamanda vizyoner stratejiler geliştirip kültürel dönüşümü yönlendirdiklerini görüyoruz. CEO’ların stratejik iletişimin gücünü keşfetmesiyle birlikte, iletişim ve marka danışmanlarının insan kaynakları (İK) yönetimindeki rolü de giderek önem kazandı. Çalışan memnuniyetini ve şirkete olan güveni zirveye taşıyan etkili iç iletişim projelerinin, marka itibarının güçlenmesine ve şirketlerin pazar paylarını artırmasına ciddi oranlarda katkı sağladığı net bir şekilde anlaşıldı.

Son dönemde iletişim ve marka danışmanlarının, şirketlerin İK stratejilerine sağladığı katkılar, iş dünyası için kritik dersler barındırıyor. Türkiye’den ve dünyadan çarpıcı örneklerle bu konuyu mercek altına aldığımızda tablo daha da netleşiyor: