Değişen dünya şartlarıyla sağlık ve iyi yaşama verilen önem arttı. Daha iyi bir gelecek için bireysel beklentilerden çok toplumsal sorumlulukların öne çıktığı bir bilinç oluşmaya başladı. Daha yaşanabilir bir dünya için sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, doğal hayatı koruma, sürdürülebilirlik, yenilebilir enerji gibi konular önem kazandı. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, kurumlar tarafından faaliyet niteliğinde değil, zorunlu olarak yapmaları gereken bir öncelik haline geldi.

Kaliteli ürünü ucuza satanlar değil; tüketicilerin hayallerine, alışkanlıklarına ve kişiliklerine göre hareket ederek “duygusal bağ” oluşturabilen markalar başarı elde edebiliyorlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ile The One Awards, Altın Pusula ve Prida ödüllerine sahip Doret Habib, 25 yıldır markalara, kurumlara, KOBİ’lere, aile şirketlerine, eğitim kurumlarına, ünlülere, kişilere, girişimcilere, öğrencilere eğitimlerle yol gösteriyor. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Danışmanlığı” ile firmalara sosyal sorumluluk projelerini nasıl oluşturacaklarından nasıl uygulayacaklarına kadar geniş bir yelpazede yol gösteriyor. Gönüllük ve toplumsal duyarlığı ile yaptığı çalışmaları da kurumlara aktarıyor…

Doret Habib, aynı zamanda Derneklere Yönetim Kurulu Danışmanlığı da yapmaktadır.
Örnek Projeler:

  • EYODER için AB Enerji Projeler Enerji Verimliliği Projeleri
  • Türkiye Down Sendromu Derneği Projeleri