Blog

Gerilimin ekonomiye yansıyan gölgeleri

İnsanlar, bütün kuğuların beyaz olduğunun beklentisindedirler; ancak çok ender de olsa siyah kuğulara rastlanılabilir. Aynen Siyah Kuğu teorisi gibi, iki ülke arasında beklenmedik ama muhtemelin gerçekleşmesi durumunda Türkiye’ye gelen yabancı ve yerli yatırımcıların çekilmesine neden olabilir İçinde bulunduğumuz talihsiz vakaların Türkiye ekonomisine etkisini kısa vadede tahmin etmek mümkündür. Basit dille anlatmak gerekirse, ekonomide herhangi bir

Nasıl milyarder olunur?

Milyarderleri diğer insanlardan ayıran üç temel özellik nedir? Milyarder olmayı hiç hayal ettiniz mi? Çinli bir araştırma şirketinin beş yıllık bir süreçte Çin, ABD, Hindistan ve Avrupa’daki zengin insanlarla görüşerek hazırladığı bir araştırma, milyarderleri diğer insanlardan ayıran üç temel özellik olduğunu ortaya çıkardı Forbes Dergisi’nde yayınlanan Shaun Rein’nin köşe yazısında, araştırmaya katılanların çoğunlukla şans ve

İtibarınız için HALKLA İLİŞKİLERE ihtiyacınız var…

  Neden halkla ilişkilere ihtiyacımız var? Bu sorunun birçok cevabı vardır. Ancak en önemlisi halkla ilişkiler bir kurumun kimliğinden ve itibarından sorumlu olduğundan kurumlar için kilit rol oynar Doğru iletişim için karşı tarafın doğru anlaması, onun için de öncelikle karşı taraf hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olup, anlatmak istenileni ona göre düzenlemek gerekir. Kısaca

MARKALAR ARASINDA rekabetin kuralları yeniden yazılıyor…

Var olan marka değerlerinin yeniden yorumlandığı şu dönemde, tüketici ve lider markalar arasında bulunan ilişki de farklı bir boyut kazanıyor. Küçük şirketlerin ya da yerel firmaların tüketiciye yönelik çalışmaları özellikle kriz döneminde fayda sağlıyor.  Dünyadaki ekonomik işleyişler yeni kavramlarla değişiyor ve rekabetin kuralları tekrar yorumlanırken, tüketicilerin de beklentileri bu değişim çerçevesinde farklı bir şekilde düzene

Kendimi nasıl marka yaparım?

Markalaşma, dinamik bir süreçtir. Bir marka gibi düşünmek ve bir marka gibi hareket etmek, en değerli malınız olan ‘siz’i talep edilen bir değere dönüştürmeyi mümkün kılar. En önemlisi ise; sizi takip eden değil, takip edilen yapar… Markalaşma, bir ürünün ya da kişinin gücünün ve pazar koşullarının analiz edildiği bir süreç… Bir hareket planı ve bir

Kriz’in “yaz” etkisi

Sıcaklar artık kapımızda… Bu yaz krizden nasıl etkileneceğiz? En önemlisi de kriz daha çok hissedilecek mi ya da en çok hangi sektörleri etkisi içine alacak? Kim ağustos böceği olacak, kim karınca gibi hissedecek? “Ağustos böceği ile karınca” hikâyesini bilmeyenimiz yoktur. Peki, bu yaz krizden nasıl etkileneceğiz? Kriz yaz aylarında da kendini gösterip, herkesi duygusal bir

Kriz dönemlerinde güçlenen yenilikçilik ruhu

Her krizin bünyesinde fırsat(lar) barındırdığı gerçeğinden hareketle, 1990’lı yıllardan beri dünya genelinde kriz yönetimine giderek daha fazla önem verilmeye başlandı. İster büyük, ister küçük ölçekli olsun, tüm işletmelerin karşılaşmaları muhtemel her türlü riski doğru bir şekilde analiz etmeleri ve bunlara yönelik etkin önlemler almaları gerekiyor. Bu yeni yılın ilk yazısını size yazarken gündemi belirli bir