Satış kadar, tercih ediliyor olmak da sektör için çok önemli

PR ayağı olmadan reklamın ektisi kalıcılık sağlamaz ve sadece dönemsel bir çalışma olur. PR ve reklam birbirini tamamlayanunsurlardır. Birbirinden ayrı düşünmemek lazımdır. Çünkü reklam çalışmalarının PR ile desteklenmesi verimliliği artıracak unsurdur.

CateringGuideOcak-Subat2012ilksyf1

CateringGuideOcak-Subat2012ilksyf2

CateringGuideOcak-Subat2012syf3

Kaynak: Catering Guide