Problem Çözme Aşamaları/Yolları

 

Problem Çözme Aşamaları / Yolları

1 Sorun Tanımlama

2 Yapı sorunu ve kuşakların fikri

3 Sorunları önceliklendirmek

4 Plan analizi ve Çalışma

5 Analiz yapmak

6 Bulguları, dataları sentezlemek

7 Önerileri Geliştirmek

 

Aşamalar : Tanımlama  Yapılanma               Analiz              Sentezleme