Orta Gelir Girdabından Çıkış Girişimcilikle Mümkün

Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ali Beba “Kalkınmanın en önemli girdisinin ve orta gelir girdabından çıkışın ancak inovasyon ve girişimcilik ile mümkün olabileceği kamu ve özel sektör tarafından anlaşıldı,” dedi.

ali beba dunya