Kızıl Okyanus Stratejisi ile Mavi Okyanus Stratejisi

Kızıl okyanus stratejisi                                               Mavi Okyanus Stratejisi

  1. Olan pazarda rekabet etmeye çalışır           1. Yeni Pazarlar yaratmaya çalışır
  2. Rakipleri yenmeye çalışır                              2. Rekabete gimeden kar eder
  3. Varolan talepten pay almaya çalışır             3. Yeni talep yaratır
  4. Fiyat odaklı rekabet yapar                              4. Fiyat- Değer odaklı rekabet yapmaz
  5. Fiyat veya farklılıktan birini seçer               5. Hem fiyatta üstünlük hem de farklılaşmayı hedefler