Hazır Ofis Sistemlerinin Lideri Regus

Hazır ofis sistemleri ile dünyanın en büyük global işyeri sağlayıcısı olan Regus, kısa ve uzun dönemli ve esnek kiralamalar yapmak isteyen, sekretarya, altyapı yatırımı, ayda en az 5-6 farklı fatura, stopaj ödemesi, güvenlik, temizlik gibi konularla ilgilenmek istemeyenlere hazır ofisler sunuyor.

MILLIYET_EK_20151120_3

Kaynak: Milliyet Ek