Down Sendromu Kliniği Faaliyete Geçiyor

27 Aralık 2013 Cuma günü, Saat 11:30’da İstanbul Bilim Üniversitesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Down Türkiye-Down Sendromu Derneği işbirliği ile, Şişli Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde faaliyete geçecek ilk Down Sendromu Kliniği için imza atılacak.

DSD_Down_logo

Kendi alanlarında iki öncü kuruluşun işbirliği ile Down sendromu konusu, Şişli Florence Nightingale hastanesinin odak noktalarından biri olarak belirlenmiştir ve; öncelikle ülkemizde, daha sonra da bölgesel ve global düzeyde, DS’lu bireylerin beden ve ruh sağlıklarına yönelik ve yasam kalitesini yükseltmeye yönelik her türlü sağlık hizmeti, tıbbi tetkik ve tedavileri ile psikososyal rehabilitasyonu sağlanacaktır.

Ülkemizde ve bölgemizdeki önemli bir ihtiyacı giderecek bu kliniğin açılması DS’lu aileler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. DS’lu çocukların ve yetişkinlerin sağlık gereksinimlerinin bu konuya odaklanmış uzmanlar tarafından yapılacak olması…

Bu işbirliği ve Klinik kapsamında yapılacak çalışmalar ve araştırmalar Down sendromlu (DS) bireylerin hayat kalitesini yükseltme amacına yöneliktir. DS ile ilgili (hamilelik öncesi, süresi ve sonrası da dahil olmak üzere) MERKEZ’e başvuran aileler ile gerçekleştirilen tüm iletişim ve etkileşim sürecinde, güncel ve gerçekçi bilginin pozitif ve duyarlı bir yaklaşım ile ailenin kararlarına saygı çerçevesinde verilmesi esastır.

 

Gün Bilgin        Prof. Dr. Çavlan Çiftçi
Down Sendromu Derneği Başkanı         T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü