Anadolu’da KOBİ Markası Olmak

KOBİ’ler, üretim ve imalat odaklı yapıları itibarıyla daha çok kârlılık, hasılat ve kapasite gibi hedeflerle büyüme planları yapıyor. Oysa bu odak, markalaşma yolunda süreci hızlandırmada yeterli değil. Makine alımı, tesis ve üretime yönelik yatırımların dışında, KOBİ’lerimizin ürünlerini birer markaya çevirecek süreci harekete geçirmeleri gerekiyor. Burada da kurumsallaşma, markalaşma ve pazarlama çalışmaları öne çıkıyor. Özellikle Anadolu’daki KOBİ’lerin, yerel özelliklerini ve özgünlüklerini koruyarak bu süreci başarıyla tamamlamaları mümkün. Kendi coğrafyalarının ayırt edici özelliklerini kullanarak farklılaşan KOBİ’ler, belki de daha özgün markalar yaratmada avantajlı. İletişim Uzmanı Doret Habip, yerelden çıkıp markalaşmak için ne yapmak gerektiğini TEB KOBİ TV’de anlatıyor.